Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  w Sztumie informuje, że do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o pozwolenie na użytkowanie należy dołączyć załącznik dotyczący efektywności energetycznej budynku znajdujacy się poniżej:

 

załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o pozwolenie na użytkowanie

 

Druk - Zawiadomienie o rozpoczeciu budowy

Druk_-_OŚWIADCZENIE_KIEROWNIKA_BUDOWY.doc

Druk_-_OŚWIADCZENIE_INSPEKTORA_NADZORU.doc

Druk - Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Druk - oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

Druk - wniosek pozwolenia na użytkowanie

Druk - oświarczenie o braku sprzeciwu lub uwag organów z art. 56

 

W/w druki nie mają charakteru dokumentów obowiązujących lecz jedynie mają charakter informacyjny i pomocniczy.

 

oświadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomością_na_cele_budowlane.doc

 

Druk  ma charakter obligatoryjny (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę).