Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Podstawą prawną działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest zapis art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 86 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz. U.  z 2020r. poz. 1333).

 

Ustawa Prawo budowlane Dz. U z 2020r.

 

ustawa prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.

 

Ujednolicony tekst ustawy zamieszczony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego tekst ustawy - Prawo budowlane, uwzględniający zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255).

ustawa Prawo budowlane teks jednolity z 2017 r.