Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Nie ustanowiono zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie.