Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, są udostępniane na wniosek. (ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. Nr 112, poz. 1198).