Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Nie ustanowiono zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie.