Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2003r. /Dz.U.Nr 120 z 2003r., poz. 1130/ w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych prowadzi następujące ewidencje obiektów budowlanych :

1. Ewidencja rozpoczynanych i oddanych do użytkowania budynków.
2. Ewidencja rozpoczynanych i oddanych do użytkowania budowli.
3. Ewidencja rozpoczynanych i oddanych do użytkowania dróg.
4. Ewidencja rozpoczynanych i oddanych do użytkowania obiektów mostowych.
5. Ewidencja rozpoczynanych i oddanych do użytkowania rurociągów, przewodów, linii i sieci.
6. Ewidencja rozpoczynanych i oddanych do użytkowania obiektów budowlanych innych niż wymienionych w § 1 pkt 1 ÷ 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
7. Ewidencja otrzymywanych z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego decyzji, postanowień i zgłoszeń, wynikających z przepisów Prawa budowlanego.