Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie  prowadzi następujące rejestry:

1. Rejestr korespondencji przychodzącej do Inspektoratu
2. Rejestr korespondecji wychodzącej z Inspektoratu

wg listy poniżej: wg jednolitego wykazu akt do 31.12.2016 r.
a) PINB.7112- Spraw związanych  z zawiadomieniem o rozpoczęciu 
b) PINB.Sz.7114 - Spraw związanych z przyjęciem obiektów do użytkowania
c) PINB.Sz.7140 - Inspekcji budowlanych
d) PINB.Sz.7141 - Samowoli budowlanych
e) PINB. Sz.7143- Stanów technicznych obiektów budowlanych                                                                                                                                                                           
f) PINB.Sz.0551/- Skarg

wg listy poniżej: wg jednolitego wykazu akt od 01.01.2017 r.
a) PINB.511- Spraw związanych  z zawiadomieniem o rozpoczęciu 
b) PINB.5120 - Spraw związanych z przyjęciem obiektów do użytkowania-  zawiadomienia o zakończeniu budowy, PINB.5121 - Spraw związanych z przyjęciem obiektów do użytkowania-  wnioski o pozwolenie na uzytkowanie
c) PINB.5140 - Kontroli planowanych
d) PINB.5160 - Samowoli budowlanych
e) PINB.51623 - Stanów technicznych obiektów budowlanych                                                                                                                                                                           
f) PINB.5141 - Kontroli dorażnych

3. Rejestr wydanych nakazów rozbiórki.                                                                                                                     
4. Rejestr wydanych dzienników budowy.