Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Komunikat z dnia 28 lutego 2022 r. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie  informuje, w związku z zakończeniem z dniem 28 lutego 2022 r. ograniczeń polegających na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, wprowadzonych w związku z trwaniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 25 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 473), uprzejmie informuję, co następuje:

 

od dnia 1 marca 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie powraca do normalnego trybu pracy. 

 

Sztum, 28.02.2022 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

mgr inż. Dorota Bulkowska

 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy  Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie na podstawie § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz  w związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 celem maksymalnego zabezpieczenia bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników PINB w Sztumie informuje, iż od dnia 26 stycznia 2022 r. do odwołania, zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
 

Przyjmowanie korespondencji oraz załatwianie spraw odbywać się będzie:

 

  • poprzez złożenie pisma do skrzynki pocztowej umieszczonej na drzwiach urzędu lub skrzyni podawczej ustawionej po prawej stronie przy siedzibie PINB
  • telefonicznie: 55 267 74 82, 55 267 74 90
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie ul. Mickiewicza 39A, 82-400 Sztum
  • za pośrednictwem platformy ePUAP - adres elektronicznej skrzynki podawczej: /PINB_Sztum/skrytkaESP

 

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiać będziemy po telefonicznym umówieniu wizyty.

 

Sztum, 25.01.2022 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

mgr inż. Dorota Bulkowska


 

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie  zarządzeniem nr 1/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.

ustalił, że dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie
w zamian za dzień 1 stycznia 2022 r.

tj. za święto występujące w okresie rozliczeniowymi przypadające w innym dniu niż niedziela.


W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie
w dniu 7 stycznia 2022 r. będzie nieczynny.

Sztum,  4 styczeń 2022 r.

mgr inz Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie  zarządzeniem nr 6/2021 z dnia 15.12.2021 r.

ustalił, że dzień 27 grudnia 2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie w zamian za dzień 25 grudnia 2021r.,
tj. za święto występujące w okresie rozliczeniowymi przypadające w innym dniu niż niedziela.


W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie
w dniu 27.12.2021 r. będzie nieczynny.

Sztum, 15.12.2021r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie


KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie  zarządzeniem nr 3/2021 z dnia 20.04.2021r.

ustalił, że dzień 4 czarwca 2021r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie w zamian za dzień 1 maja 2021r.

,tj. za święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.


W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie
w dniu 4 czerwca 2021 r. będzie nieczynny.

 

Sztum, 11.05.2021r.

Dorota Bulkowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

 

 

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie  informuje, że od dnia 25 maja 2020r. przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Inspektoracie, w tym zapoznanie się z aktami sprawy.

Zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878) przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do zadań dotyczących:

- oddawania obiektów do użytkowania,

- innych pilnych spraw, w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, e-puap, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty interesanta w Inspektoracie.

Od dnia 25 maja 2020 r. wszystkie zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie wykonywane są w sposób zapewniający bezpośrednią obsługę interesantów, po uprzednim umówieniu terminu z pracownikiem za pośrednictwem dostępnych systemów łączności lub systemów teleinformatycznych.

Ze względu na stan zagrożenia, warunkiem osobistej wizyty jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu. Wszyscy interesanci przebywający w siedzibie PINB zobowiązani są stosować się do wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych przepisów obowiązujących w zakresie działań prewencyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, w tym w szczególności:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub innego zakrycia twarzy
  • dezynfekcji rąk lub posiadania rękawiczek jednorazowych
  • zachowania co najmniej 2-metrowej odległości od innych osób

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.  

 

We wszystkich sprawach prowadzonych przez PINB w Sztumie można kontaktować się za pomocą telefonu 55 267 74 82, 55 267 74 90 oraz:

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie, ul. Mickiewicza 39A, 82-400 Sztum
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na mail: pinb@sztum.gda.winb.gov.pl
  • za pośrednictwem platformy ePUAP – adres skrytki: /PINB_Sztum/skrytkaESP

 

Sztum, 26.05.2020r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

mgr inż. Dorota Bulkowska


KOMUNIKAT

 

Powiatowy  Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie na podstawie § 8  rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020r w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia  epidemicznego, w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 –„koronawirusa” mając na uwadze zdrowie klientów Urzędu oraz pracowników informuje, że z dniem dzisiejszym do odwołania 


•    Wyłączona jest bezpośrednia obsługa klientów oraz możliwość umawiania się w siedzibie PINB w Sztumie,

•    W sytuacjach koniecznych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy listowny lub za pośrednictwem e-puapu.

Dokumenty można również wrzucać do skrzynki znajdującej się na drzwiach urzędu.

 

Sztum, 16.03.2020r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

mgr inż. Dorota Bulkowska


POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SZTUMIE

ul. Mickiewicza 39 A
82-400 Sztum
tel. (055) 267 74 82, 267 74 90
fax (055) 267 74 82


e- mail: pinb@sztum.gda.winb.gov.pl


GODZINY PRACY
poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30
wtorek 7:30-17:00
piatek 7:30-14:00

 

Przyjmowanie interesantów przez inspektorów:

we wtorek 8:00-16:30
środa i czwartek praca w terenie

 

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
przyjmuje interesantów
we wtorek w godz. od 10:00 do 13:00
w pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznymPOWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO 
mgr inż. Dorota Bulkowska

tel. kom. 693923444
tel. (55) 267 74 90


INSPEKTORZY NADZORU BUDOWLANEGO
tech. bud. Henryk Koprowski       inż. Edward Senger
tel. (55) 267 74 90


INSPEKTOR
mgr Agnieszka Akierman
tel. (055) 267 74 82

 

Główna Księgowa:

Elzbieta Kanarek
tel: (55) 267 74 82

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

/PINB_Sztum/SkrytkaESP

http://epuap.gov.pl

 

Nr konta na które należy dokonać wpłaty opłaty skarbowej:

B.S Sztum        74 8309 0000 0000 0042 2000 0020         UMiG Sztum

 

INFORMACJA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą korzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza – przewodnika lub tłumacza języka migowego.

 

Serwis Służby Cywilnej